Preventie

VIP
VIP

Het spreekt voor zich dat stellingbouw niet zonder enig risico kan uitgevoerd worden. Op de meest onmogelijke en/of risicovolle plaatsen monteert en demonteert VIP - Steigerbouw zijn stellingen ten behoeve van de gebruiker.

Daarom is het bij VIP - Steigerbouw van het allergrootste belang dat de veiligheid primeert en dit op alle gebied. De preventiegedachte zoals beschreven in de Belgische Welzijnswetgeving, krijgt bij VIP - Steigerbouw dan ook de volste aandacht.

Samen met alle werknemers, de directie, de projectleiders en de werfleiders, staat een voltijdse preventieadviseur tijdens alle fasen van het werk, dagelijks in voor het Welzijn van zowel het eigen personeel als voor de gebruiker van onze stellingen.

Welzijn, persoonlijke beschermende uitrusting, opleidingen en bijscholingen gaan voor stellingbouwers hand in hand. Het is daarom dat VIP - Steigerbouw een prima kwaliteit kan geven.

Interne preventiedienst
Erik De Mulder
Preventieadviseur
erik.de.mulder[at]vip.be

Externe preventiedienst
Adhesia
www.adhesia.be

VCA - Certificaten
Het belang van Preventie en Bescherming van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk is VIP - Steigerbouw in de loop der jaren niet ontgaan.
Deze visie wilde VIP - Steigerbouw ook naar haar klanten overbrengen.

Het behalen van het VCA Petrochemie-certificaat in 2009 is een getuige van het veiligheidsbewustzijn van werkgever en werknemers.


VACp