Permanente focus waarbij de
veiligheid en de gezondheid
van onze medewerkers
de hoogste prioriteit genieten

Slider-Veligheid-4501x200
veiligheid-3-1600x1000
veiligheid-4-1600x1000

Veiligheid

Topprioriteit bij Vip Scaffolding is het creëren van een veilige werkomgeving.

Ons geïntegreerd beleid, omtrent veiligheid, gezondheid, kwaliteit  en milieu vormt de basis voor een veilige werkomgeving. Beleid, procedures en instructies zijn opgesteld om het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag van alle medewerkers te verhogen en om alle vormen van schade – van persoonlijk letsel tot eventuele materiële schade of milieuvervuiling – te vermijden.

Zowel de standaard voor veiligheid als voor kwaliteit die VIP Scaffolding zichzelf oplegt, worden regelmatig getoetst aan de zich steeds veranderende omgeving, wetgeving en interne bedrijfseisen.

Waar nodig wordt bijgestuurd, zodat steeds een maximale veiligheid vooropgesteld wordt. Het professioneel managen van deze diverse aspecten vormt de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering. De actieve betrokkenheid van alle werknemers is in deze van cruciaal belang.

Veiligheid, gezondheid, kwailiteit en milieu zijn prioritair in onze bedrijfspolitiek, maar zijn eveneens de verantwoordelijkheid van eenieder, op elk niveau.

Onze doelstelling “The goal is zero” impliceert dat elk ongeval of incident kan vermeden worden.

Door continue opleiding en bijscholing wordt niet alleen het technische vakmanschap versterkt, maar trachten wij ook het veiligheids- en kwaliteitsgedrag van onze medewerkers te beïnvloeden. Het resultaat is een duurzame KVGM-cultuur binnen onze organisatie.

Stappenplan voor een maximale veiligheid.

01

In kaart brengen van

gevaren en risico’s
bepalen van instructies, procedures
afstemmen veiligheidsplan
relevante opleidingen/ trainingen

02

Implementatie

intern en extern communicatieplatfrom
implementatie van procedures en instructies
sensibilsering veilig gedrag
toolboxen
uitvoeren van risicoanalyse

03

Opvolgen van de uitvoering

interne audits
intern overleg
opvolging meldingen
LMRA

04

Evaluatie / borging

proactief beleid
monitoring
management review

We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord.
Meer informatie